ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันการเดินทาง

ในการเดินทางทุกครั้ง เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรกับตัวเราบ้าง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติที่ไม่คาดคิดนับแต่เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นประกันการเดินทางจึงเป็นความคุ้มครองอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายเหล่านั้น โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 แบบคือ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ที่สามารถทำได้ทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ โดยสิ่งที่คุ้มครองก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเดินทางค่ะ และอีกแบบก็คือการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ที่เราจะไปเจาะลึกกันในวันนี้นั่นเอง

images-2

ประกันภัยชนิดนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า Comprehensive Travel Accident Insurance ค่ะ ซึ่งคนไทยหลายๆ คนน่าจะคุ้นเคยกันดี เมื่อต้องเดินทางไปในประเทศที่จำเป็นจะต้องขอวีซ่า เพราะประกันการเดินทางต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานประกอบการพิจารณาขอวีซ่าที่ทางสถานทูตมักจะเรียกหาจากผู้เดินทางทุกครั้ง โดยประกันลักษณะนี้จะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งหากไม่มีการทำประกันภัยเอาไว้ คงต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากๆ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ไม่เพียงเท่านั้น ข้อดีของประกันการเดินทางประเภทนี้ยังให้ความคุ้มครองที่รวมไปถึงในกรณีที่ทรัพย์สินถูกลักขโมยหรือสูญหายด้วยค่ะ ดังนั้นเมื่อเทียบความคุ้มค่ากับราคาสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยที่้ต้องจ่ายไปก็ถือว่าคุ้ม!!

This entry was posted in แนะนำบริการ and tagged . Bookmark the permalink.