Tag Archives: คอนกรีต

รู้จักหรือยังว่าคอนกรีตหัวหินตรงนั้นเป็นยังไงกันนะ?

เคยได้ฟังมาว่า “คอนกรีต” นั้นหมายถึงวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่สะพัด ด้วยความที่เป็นวัสดุที่มีความพอเหมาะทั้งด้านราคาและคุณสมบัติหลายอย่าง ซึ่งอาจเอามาประกอบกับส่วนประกอบทั้งหมดสองส่วนควบคู่กัน คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาเคมีผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสม ได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อถูกนำมาผสมเข้าร่วมกันแล้วจะต้องเฝ้ารอสภาพให้มันเป็นน้ำ ซึ่งก็กินเวลาในช่วงขณะหนึ่งเช่นเดียวกัน ถึงจะเพียงพอที่จะทำให้นำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปทรงตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความเข้มแข็งและสามารถรองความหนักเบาได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น การใช้คอนกรีตนั้นถูกใช้กันมาอย่างสืบเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยโบราณกาลเลยก็ว่าได้ เพราะว่าจะใช้คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง ผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจนี้จึงจำเป็นจะต้องจัดแจงสั่งซื้อ หิน เม็ดทราย ซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีต หลังจากนั้นจะต้องจัดการหาเครื่องผสมพร้อมกับทีมงาน แต่ในปัจจุบันนี้คอนกรีตผสมเสร็จซึ่งเป็น คอนกรีตที่ผสมเสร็จเข้าที่จากโรงงาน และลำเลียงใส่รถสำหรับจัดส่งให้สำนักงานก่อสร้าง ได้เข้ามาตอบสนองการใช้คอนกรีตผสมโม่เล็กด้วย ซึ่งเหตุที่มีการจัดแจงแบบนี้นั้นก็เพราะ ระยะเวลาและที่ตั้งในการก่อสร้างคับแคบ การจะหาผู้ใช้แรงงานสำหรับเข้าทำนั้นหายากมาก ทั้งคอนกรีตที่ได้ต้องมีคุณค่าสูงและดีพอจะทำงานก่อสร้างให้ได้หลักเกณฑ์ ทาง https://www.facebook.com/concretehuahinchaam จึงคือจุดแลกเปลี่ยนคอนกรีตแบบผสมเสร็จอย่างมีคุณลักษณะชั้นแนวหน้า เพื่อผู้ซื้อที่เข้าจ่ายนั้นได้ของ อย่างมีคุณค่า … Continue reading

Posted in งานบริการ | Tagged , , | Comments Off on รู้จักหรือยังว่าคอนกรีตหัวหินตรงนั้นเป็นยังไงกันนะ?