Tag Archives: รับสร้างบ้านหรู

ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

อุตสาหกรรมประดิษฐ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีนัยต่อความก้าวหน้าของบ้านเมืองมากมาย   อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญ หรือต่ำของกิจการค้าในชาติบ้านเมืองนั้นๆจากค่าตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้ธุรกิจรับเหมาปลูกสร้าง รับสร้างบ้านหรู เป็นธุรกิจการค้าที่มีผู้ใจจดใจจ่อเข้ามาจัดการ ในการงานนี้เยอะ ทั้งกงสีขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อชิงช่วงส่วนแบ่งการตลาดที่มากนี้ เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดอุปสรรคการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กงสีรับเหมาก่อ ที่ไม่มี ความแข็งแกร่งต้องปิดตัวลงเป็นส่วนมาก หุ้นส่วนดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการน้อยรายโดยกองกลางดับบลิวเฮาส์  รับงานสร้างคุณลักษณะทุกตระกูลทั้งงาน คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักพึ่งพาอาศัย, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ จากสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2547 กล่าวได้ว่าดรรชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคการทำงานอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งธุรกิจการค้านี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับปลูกเรือน … Continue reading

Posted in งานบริการ | Tagged | Comments Off on ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูที่กำลังเป็นที่นิยม

อุตสาหกรรมรับสร้างบ้านหรู เป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดสำคัญต่อความก้าวหน้าของชาติเป็นอย่างมาก   อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญ หรือลดลงของกิจธุระในชาติบ้านเมืองนั้นๆจากราคาตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อ เป็นกิจการที่มีผู้เอาใจใส่เข้ามาทำงาน ในการทำงานนี้เยอะ ทั้งหุ้นส่วนขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อชิงช่วงส่วนแบ่งการตลาดที่แยะนี้ เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดปริศนาการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กงสีรับเหมาก่อ ที่ไม่มี ความแข็งแรงต้องปิดตัวลงเป็นส่วนใหญ่ กงสีดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการค้าน้อยรายโดยกองกลางดับบลิวเฮาส์  รับงานประดิษฐ์คุณลักษณะทุกเหล่าทั้งงาน คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักพัก, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ จากสถานะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสยามในปี 2547 กล่าวได้ว่าดรรชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งธุรกิจการค้านี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับปลูกเรือน … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูที่กำลังเป็นที่นิยม