Tag Archives: รับสร้างบ้าน

กระบวนการภายในการเตรียมหลังรับการทำงานสร้างบ้าน

วันหลังการลงนามเรียบร้อยแล้ว คงจำเป็นต้องจัดเตรียมบริเวณให้สวยงามซะก่อนว่าสถานที่ที่จะสร้างบ้านช่องให้พร้อมเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้าง หากมีส่วนที่เหลืออยู่จากบ้านเก่าจะได้มีการเคลียให้หมดและจัดการให้เรียบร้อย  เพราะล้วนแล้วแต่จะขวางกั้นการทำงานได้อีกด้วย หรือหากมีการเปลี่ยนที่เสาไฟ ประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ขวางกั้น ก็ต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งให้หุ้นส่วนเข้ามาดำเนินงาน ที่ได้บอกไปนั้นก็เป็นแค่เบื้องต้นอย่างเดียวแระค่ะ ภายหลังจะเป็นส่วนของการก่อสร้างหลังจาก รับงานสร้างบ้านมา ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมุ่งเน้นไปที่งานพื้นฐาน และโครงสร้างมีความหมายที่สุดหากมีความผิดหรือเปลี่ยนภายหลังค่าครองชีพจะสูง ฉันนั้นควรตกลงใจเรื่องความจุห้องหับให้เรียบร้อย รวมทั้งตำแหน่งที่จะทำห้องหับด้วย สำหรับคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงวันหลัง เนื่องมาจากในการดีไซน์โครงจะมีความสัมพันธ์กันทั้งอาคารยิ่งกว่านั้นงานก่อสร้างในตอนนี้จะใช้เวลาโดยประมาณ 35% ของระยะทั้งหมด และจะเป็นปัญหาต่องานอื่นๆ หากไม่สามารถเป็นเหตุให้แล้วเสร็จได้ ต่อมาจะเป็นในส่วนของผนังและประทุน จะต้องมีความงดงามและตรงต่อการใช้งานโรงเรือนภายใน ซึ่งจะต้องสามารถกันแสงตะวัน กันฝนได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม การกรองเครื่องมือต่างๆจึงต้องเหมาะแก่การใช้งานไม่ทำให้เกิดอุปสรรคที่จะตามมาทีหลังได้ และรวมทั้งการเปิดทางต่างๆให้ลมฟ้าอากาศนั้นถ่ายเท มีทั้งทางเข้าออกหน้าต่างที่จะช่วยให้แสงทะลุผ่านเข้า  ปกติงานส่วนนี้จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การเตรียมช่องเปิดของผนัง ฉะนั้นการจัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์และงานระบบหลากหลาย การตัดสินใจกำหนดตำแหน่งจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนหากเราไม่มีการวางแผนมาก่อน

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off on กระบวนการภายในการเตรียมหลังรับการทำงานสร้างบ้าน